DISC 多環離焦技術

香港理工大學專利

                                                  DISC離焦技術

DISC利用"光學離焦"原理,採用"多環離焦"研發技術,將遠視性離焦轉變為正焦或近視性離焦狀態,已達到控制眼軸延長,從而控制近視度數的加深。


香港理工大學經過兩年臨床實驗,針對600多名驗配者,抽樣選擇其中128名8至13歲兒童進行為期兩年的測試和研究。研究發現,配戴「DISC 多環離焦」產品能夠有效減慢近視加深速度達60%